Hiện trạng nhà B12A – B12B

Mặt bằng hiện trạng Tầng 1

 

Mặt bằng hiện trạng Tầng 2

 

Mặt bằng hiện trạng Tầng 3

 

 

 

Mặt bằng hiện trạng Tầng 4

Posted by thuannguyenphuc@gmail.com