Cơ sở lý thuyết tư vấn

Chúng tôi ứng dụng các lý thuyết chính thống nhất

Việc tư vấn phong thủy dựa trên các nền tảng lý thuyết sau:

Các lý thuyết về hình thế

 • Lý thuyết về trường khí, đường dịch chuyển của sinh khí, tử khí, khí trực xung, tù khí, tán khí, tụ khí
 • Lý thuyết về 32 thế sát trong phong thủy Loan Đầu hình pháp (xuyên tâm sát, phản cung sát, đao trảm sát,…)
 • Lý thuyết về sơn thủy (các thế sơn thủy, thu sơn nạp thủy, thủy khứ thủy lai, thu sơn xuất sát…)
 • Lý thuyết tọa hướng trong phong thủy (chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ, thái thiếu tổ san, minh đường…)
 • Quan sát công trình trên bản đồ Đại cục, Trung cục, Tiểu cục, phân tích Ngoại minh đường, Nội minh đường

Các lý thuyết về lý khí

 • Lý thuyết bát du niên (tứ cát tinh, tứ hung tinh) trong Bát Trạch Minh Cảnh
 • Lý thuyết về nhị thập tứ tinh (24 sao) chòm Phúc Đức gồm Thập nhị cát tinh, Thập nhị hung tinh
 • Phi tinh Huyền Không tiểu vận và niên vận, an định sao chủ vận, chủ sơn và chủ hướng toàn đồ bàn
 • Các phép luận giải phi tinh: Thành môn, Phản phục ngâm, Âm dương hợp thập, Thiên địa sinh thành, Tam ban xảo quái, Chính thần linh thần, Song tinh luận giải, Ngũ quỷ vận tài…

Các lý thuyết khác

 • Phân tích tương hợp ngũ hành mệnh tuổi với hướng
 • Phân tích Tứ trụ mệnh theo phép nguyên cục ngũ hành để bổ khuyết cân bằng
 • Phối quẻ dịch số từ quái mệnh của người và quái trạch của nhà
Facebook Comments