Chuyển ngày âm dương

Chuyển ngày âm dương là ứng dụng giúp chuyển từ ngày dương lịch sang ngày âm lịch. Cũng có thể chuyển ngược lại, từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch. Ngày Âm Lịch được xác định dựa trên lịch mặt trăng Trung Quốc (Lunar Calendar). Chọn ngày cần chuyển và nhấn nút để xem kết quả.

Chuyển ngày âm dương

Facebook Comments