Thước Lỗ Ban

Tra thước Lỗ Ban tìm số đẹp áp dụng 11 loại thước khác nhau, cho các kết quả chính xác theo khoảng cung.

Các loại thước bao gồm:

  • Lỗ Ban loại 38.8cm
  • Lỗ Ban loại 39cm
  • Lỗ Ban loại 39.2cm
  • Lỗ Ban loại 41.5cm
  • Lỗ Ban loại 42.2cm
  • Lỗ Ban loại 42.9cm
  • Lỗ Ban loại 51cm
  • Lỗ Ban loại 52cm
  • Lỗ Ban loại 52.2cm

 

 

Tra thước Lỗ Ban số đẹp

Facebook Comments